Skovbeviser

Under 3 % af de danske skove er sikre urørte fristeder! Der er ikke plads til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i skovene. Med et Skovbevis er du med til at vende udviklingen og sikre mere vild natur i Danmark. Beviserne er trykt på lækkert A4 kunstpapir.

Hvor meget natur ønsker du at redde?