Vil du beskytte den danske natur?

Den danske natur er presset. Flere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Vi skal sikre deres levesteder nu. Du kan gøre en konkret forskel for truede dyr og planter.

HVORFOR DANSK NATUR?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen. Nu og i al fremtid.

100% til naturen

Din støtte er med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og genoprette den, hvor den før har været. For at dit bidrag rækker længere, bliver der ikke taget nogen form for administrationsgebyr. Det betyder, at dit bidrag går ubeskåret til opkøb af værdifulde danske naturområder, hvor der er brug for beskyttelse, naturgenopretning eller -pleje.

STØT DEN DANSKE NATUR

Hvor mange m²?

+
-
kvadratmeter
DKK

HVORFOR DANSK NATUR?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen. Nu og i al fremtid.

100% til naturen

Din støtte er med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og genoprette den, hvor den før har været. For at dit bidrag rækker længere, bliver der ikke taget nogen form for administrationsgebyr. Det betyder, at dit bidrag går ubeskåret til opkøb af værdifulde danske naturområder, hvor der er brug for beskyttelse, naturgenopretning eller -pleje.

Mobilvisning

GIV ET BIDRAG

Gør en forskel for naturen. Støt naturen med et valgfrit beløb og skab bedre levesteder for dyr og planter i Danmark.

Giv et bidrag

Arv og testamente

Du kan sikre fremtidige generationer adgang til en rig natur ved at betænke Den Danske Naturfond i dit testamente.

Læs mere

Skovbevis

For bare 12 kroner kan du sikre én kvadratmeter god, gammel skov. Dit bidrag går ubeskåret til opkøb og udlægning af urørt skov i Danmark.

Køb Skovbevis
Indløs gavekort

For virksomheder

I samarbejde med forbrugere og virksomheder passer vi på vores fælles natur. Se hvordan jeres virksomhed kan gøre en konkret forskel for naturen, jeres kunder og medarbejdere.

Læs mere

“Jeg bor alt for dyrt i København og betaler overpris for min cafe latte. Og det er okay, for jeg trives i byen. Men der er rigtig mange sjældne dyr og planter, der ikke kan bo i små lejligheder. Og der er boligmangel i naturen. Derfor investerer jeg i mere unik natur hver måned, så flere af vores truede arter kan få det hjem, de har brug for”

– Solveig, Naturbeskytter