Vælg illustration

Vil du beskytte den vilde natur?

Flere end halvdelen af de smukke sommerfugle er i fare for at forsvinde fra Danmark. Men vi kan gøre noget for at forhindre det, og du kan være med.

Bliv Naturbeskytter
10 120 kr. hver måned
Ret beløb

Hvor mange m²?

+
Kvadratmeter
kr.
hver måned
Vælg illustration

Sommerfugle i krise

De er smukke og fantastiske. De fylder os med glæde og naturen med liv. Men mange sommerfugle er truede eller bliver mere og mere sjældne. De mister deres hjem. Når man dræner en mose eller eng for at dyrke jorden, forsvinder de planter, sommerfuglene skal bruge til at suge nektar af eller lægge æg på.

Dermed er det slut med sommerfuglene. Mange dyr lever af sommerfugle, så med dem forsvinder deres føde. En verden uden sommerfugle vil være en fattigere verden.

Ved at forsvinde fra Danmark

Flere end halvdelen af vores dagsommerfugle-arter er i tilbagegang. Deres levesteder forsvinder, fordi vi mennesker bruger deres plads.

Hvis den negative udvikling fortsætter, risikerer vi kun at have halvt så mange dagsommerfugle tilbage i Danmark, i forhold til dengang vores bedsteforældre var børn.

Danmark har allerede mistet 12 arter dagsommerfugle.

Når først de er væk fra et område, kommer de formentlig aldrig igen. De kan ikke vandre tilbage igen fra andre områder, hvor de findes. Der er tit for langt imellem gode naturområder, og de kan ikke flyve over vores mange byer, veje, marker mm.

Naturen i et område er god, når der er mange sommerfugle-arter. Omvendt har naturen det skidt, når sommerfuglene forsvinder.

Hver art sommerfugl lever af hver sin bestemte slags plante som larver. En art kan have brug for en slags plante, en anden art har brug for en anden slags plante, osv.

Giv naturen mere plads – kvadratmeter for kvadratmeter

For kun 12 kr. sikrer du 1 m2 natur hver måned

Gør Danmark vildere

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået, vild dansk natur. Nu og i al fremtid.

100% til naturen

Din støtte er med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og genoprette den, hvor den før har været. For at dit bidrag rækker længere, bliver der ikke taget noget administrationsgebyr. Fondens administrationsudgifter er dækket af andre midler. Dit bidrag går ubeskåret til opkøb af værdifulde danske naturområder.

Du gør en konkret forskel

Som naturbeskytter gør du en konkret forskel for den danske natur. Hver måned sparer du op til at frikøbe endnu mere dansk natur. Du bliver inviteret med, når vi indvier nye projekter, som din støtte har været med til at realisere. Du bliver løbende opdateret om projekterne og får spændende ny viden fra den danske natur.