Vælg illustration

Vil du beskytte de vilde bier?

Vores vilde bier er truede. Mange arter er i tilbagegang. Otte ud af 29 danske arter af humlebier er ved at forsvinde. Tre arter er allerede uddøde. Vi skal handle nu – og du kan være med.

Bliv Naturbeskytter
10 120 kr. hver måned
Ret beløb

Hvor mange m²?

+
Kvadratmeter
kr.
hver måned
Vælg illustration

Giv naturen mere plads – kvadratmeter for kvadratmeter

For kun 12 kr. sikrer du 1 m2 natur hver måned

Vi hjælper bierne

Naturfonden sørger for flere naturområder, hvor bierne kan leve.

Vi sørger for flere blomsterrige og varierede naturområder, så bierne kan trives igen. Vi skaber flere levesteder til truede og sjældne arter, men også til almindelige arter. Samtidig giver mere natur flere levesteder til mange andre arter dyr, planter og svampe.

Gør Danmark vildere

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået, vild dansk natur. Nu og i al fremtid.

100% til naturen

Din støtte er med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og genoprette den, hvor den før har været. For at dit bidrag rækker længere, bliver der ikke taget noget administrationsgebyr. Fondens administrationsudgifter er dækket af andre midler. Dit bidrag går ubeskåret til opkøb af værdifulde danske naturområder.

Du gør en konkret forskel

Som naturbeskytter gør du en konkret forskel for den danske natur. Hver måned sparer du op til at frikøbe endnu mere dansk natur. Du bliver inviteret med, når vi indvier nye projekter, som din støtte har været med til at realisere. Du bliver løbende opdateret om projekterne og får spændende ny viden fra den danske natur.