Overdrev ved Præsteskoven

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening ønsker i samarbejde med Tversted Pastorat at indhegne og udsætte kreaturer til afgræsning af et værdifuldt overdrev i Tversted.

Overdrev ved Præsteskoven

Området er beliggende op til et større Natura 2000 område mod nord og fredningsarealet for Tversted Å mod øst og har særligt gode forudsætninger for ny vækst af værdifuld flora og fauna.

Med restaurering af et lille sidetilløb til Tversted Å, bl.a. ved udlægning af gydegrus, kan man – når tiltagene er gennemført – skabe optimale rammer for, at en bedre natur kan indfinde sig i området over de kommende år.

Der er gode betingelser for vækst af særligt næringsfattige arter som følge af, at der lysnes op og plejes med afgræsning. Hertil tilvandring af sjældne dyrearter som eksempelvis strandtudse og på sigt måske løgfrø, hertil diverse insekter, fugle mm.

Området vil i forbindelse med projektet blive gjort langt mere tilgængeligt for offentligheden. Der opsættes låger, bro og etableres trampesti i sammenhæng med de øvrige stiforbindelser.

Området omkring bliver allerede brugt meget i rekreativ sammenhæng, og naturområdet forbinder by med land og sommerhusområde.