Naturpleje ved Tversted Å

Naturpleje i 3 områder langs med Tversted Å på i alt ca. 13 ha. Indsatsen hjælper bl.a. sjældne orkidearter.

Naturpleje ved Tversted Å

Projektet omfatter etablering af hegn og græsning på tre forskellige arealer ved Tversted Å. Formålet er at pleje den lysåbne natur og åbne arealerne mere op og dermed også skabe mere lys til bredzonen og vandløbets planter.

De tre områder er kendetegnet ved at være stærkt tilgroede og med en ensidig kraftig vegetation, som kun tillader ganske lidt lys i at nå jorden og vandet. Plejen af arealerne er del af en større afgræsningsindsats i området, hvor der allerede afgræsses en række andre steder langs åen.  sammenhæng i fremtiden.

Projektområdet

Projektet er fordelt på 3 forskellige arealer med hver sin naturtype, historie og potentiale.

  1. En gammel lergrav, som har ligget urørt i de sidste 30 år. Den er nu under stærkt pres af kraftig tilgroning med piletræer og tagrør.
  2. Et fladt, reguleret vandløbsstræk med svagt fald og landbrugsjord på begge sider.
  3. Et ureguleret vandløbsstræk med middel fald og eng med overdrev på begge sider samt en del stejle skrænter.