Levesteder for grøn pragttorbist

Projektet har til formål at sikre den ene af måske kun 2 bestande i Danmark, af grøn pragttorbist, en sjælden billeart, i skovområdet omkring Allindelille Fredskov i Ringsted Kommune.

Levesteder for grøn pragttorbist

Projektet har til formål at sikre den ene af måske kun 2 bestande i Danmark, af grøn pragttorbist, en sjælden billeart, i skovområdet omkring Allindelille Fredskov i Ringsted Kommune.

Da artens larver lever i hulheder i træer, vil indsatsen være målrettet at skabe flere af disse. Dette vil ske ved at veteranisere et stort antal træer, således at de bliver egnede til grøn pragttorbist.

Veteranisering af træer er et indgreb foretaget med motorsav, som simulerer naturlige påvirkninger af træer og fremskynder dannelse af hulheder. Træerne vil forblive i live og vil over tid udvikle sig i en retning, hvor hulhederne får større volumen og træet vil genvinde sin styrke efter indgrebet.

Da det er en naturlig proces som bliver igangsat og fortsætter på naturens præmisser, er indgrebet et engangsindgreb uden yderligere opfølgning.

Hule træer er en stor mangelvare i det danske landskab og derfor er en meget lang række arter som er afhængige af disse, blevet sjældne. Ved at lave hulheder i træerne, kan man tilgodese en masse arter som lever i træer, og af træer, det være sig insekter, såvel som fugle og pattedyr. Den grønne Pragttorbist vil derfor fungere som paraply art, dvs at tiltagene lavet for denne bille, hjælper mange flere arter.

Projektområdet er på ca 800 ha skov og lysåbne arealer. Bestanden af grøn pragttorbist har sin kerneudbredelse her, fordi en stort antal bøge har fået lov til at blive gamle. I området lever en lang række sjældne arter, alle i tæt tilknytning til gamle træer med hulheder.