Genopretning af overdrev med skarlagen vokshat ved Mø

Genskabelse af lysåben natur med mange blomstrende planter og insekter og om efteråret mange forskellige arter af vokshatte – herunder den rødlistede skarlagen vokshat.

Genopretning af overdrev med skarlagen vokshat ved Mø

Projektområdet er en del af et større sammenhængende naturområde omkring Kilen, en inddæmmet fjordarm fra Struer Bugt. Kilen er dannet som en slynget tunneldal mellem Struer Bugt og Klosterheden Plantage, og er en af de fire flotte tunneldale i Geopark Vestjylland .

Skrænterne ned til Kilen har aldrig været dyrket men har været afgræsset. Det har skabt overdrev og rigkær med stor biodiversitet.

Projektområdet på 15 ha består af næringsfattige overdrev og kær og der voksede de tilhørende karakteristiske planter, der gav føde til sommerfugle og andre insekter. Om efteråret kunne man finde mange forskellige farvestrålende vokshatte, som indikerede, at overdrevene havde en lang vedvarende græsning og ingen anvendelse af kunstgødning.

På projektområdet ophørte græsningen for nogle år siden og hurtigt voksede overdrevene og kærene til i høje græsser, gyvel og rødel, og den lysåbne natur forsvandt.

Det langsigtede mål er at få den tabte biodiversitet tilbage ved hjælp af rydning af uønskede buske og trævækster og derefter at have en balanceret afgræsning, så den lysåbne natur genskabes med mange blomstrende planter og insekter, og om efteråret mange forskellige arter af vokshatte ,bl.a. den rødlistede Skarlagen vokshat.