Etablering af gydebanker i Tversted å

Der bliver etableret gydebanker til fisk som havlampret og ørred. Indsatsen vil også have positiv effekt på insekter og fugle som vandstær og isfugl.

Etablering af gydebanker i Tversted å

Projektet gennemføres af Foreningen Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, som etablerer gydebanker for arter som ørred og havlampret. Målet er bl.a. at skabe forudsætninger for en bestand af havlampret i Tversted Å og Tannisbugt. Havlampretten er en beskyttet Bilag IV art. Projektet vil også skabe standpladser på bankerne til bl.a. vandstær og isfugl.

Det er målet at genskabe en naturlig, reproducerende bestand af havlampret, ved at få lavet nogle effektive gydebanker og opvækstområder for havlampret, som også kan bruges af åens øvrige fisk, insekter og fugle. Indsatsen vil samtidig forbedre de fysiske forhold i og omkring åen.

Friluftsliv og naturoplevelser

Der vil blive opsat informationstavler ved gydebankerne således, at offentligheden kan følge med i  projektet. Desuden informerer foreningen lokalt om udførelsen af projektet og inviterer interesserede til at overvære og hjælpe til med arbejdet.

Området er placeret i udkanten at Tversted, hvor der om sommeren er mange turister, som går ture i området, ligesom den lokale befolkning og naturinteresserede i almindelighed vil få glæde af en gåtur i den smukke natur langs åen.

Aktuelle aktiviteter

I løbet af sommeren 2017 er der etableret en række gydebanker. Arbejdet er forløbet godt og efterfølgende er der i løbet af sommeren registreret meget store mængder af ørredyngel i vandløbet.
Foreningen har arrangeret ugentlige arbejdsdage, hvor frivillige medlemmer og andre interesserede har arbejdet med naturpleje bl.a. med rydning af siv, pil mm. og udplantning af vandplanter.