Per Holten-Andersen
Bestyrelsesmedlem

Per Holten-Andersen (født 1952) er forstkandidat og Ph.d. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og HD i Finansiering og Kreditvæsen fra Copenhagen Business School. Han var rektor ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole fra 2002-2006. Efter fusionen mellem Landbohøjskolen og Københavns Universitet var Per Holten-Andersen dekan ved det Biovidenskabelige Fakultet (KU-Life) fra 2007-2011. Siden 2012 har han været rektor for Copenhagen Business School. Per Holten-Andersen har også en række bestyrelses- og æresudnævnte poster på sit cv.

Per Holten-Andersen har været en del af bestyrelsen siden januar 2015 og blev i januar 2019 genudpeget for en periode på 4 år.