Lauritz B. Holm-Nielsen
Formand

Lauritz B. Holm-Nielsen (født 1946) er uddannet mag.scient. i biologi fra Aarhus Universitet og har siden arbejdet inden for universitetsverdenen. Efter en periode som administrativ og faglig leder på Aarhus Universitet arbejdede Lauritz 18 år i udlandet, heraf tolv år som Lead Specialist i Verdensbanken, Washington D.C. Fra 2005 til 2013 var Lauritz rektor for Aarhus Universitet. Lauritz er direktør for Sino-Danish Center ved University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing og særlig rådgiver for universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Han har derudover været engageret i en række bestyrelser, herunder som formand for bestyrelserne for Nationalt udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) og præsident for den europæiske forskersammenslutning Euroscience.

Lauritz B. Holm-Nielsen er udpeget for en periode på 6 år. Lauritz tiltrådte posten d. 27/1-2015.